Biliyor musunuz?

Ebeveyn ve öğretmenleri tarafından sıkça suçlanıp eleştirilen ve başarıları için pek takdir edilmeyen çocuklar "yetersiz", "beceriksiz" veya "aptal" oldukları yönünde inanç geliştirebilirler.

Son Paylaşımlar