Davranış Bozuklukları

Çocuğun sergilediği davranış bozuklukları ile anne babanın çocuğa karşı olan tutumu ve yetiştirme tarzı arasındaki bağlantı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuralların tüm sosyal çevresi tarafından tutarlı ve istikrarlı olarak uygulanmıyor olması, çocuğa karşı aşırı kuralcı tutum ve aşırı müdahale, çocuğun sergilediği yanlış davranışlara karşı fazla tolerans gösterilmesi ve de rol modellerin stresli durumlarda birbirlerine karşı olan tutumları çocuklarda davranış bozukluklarına yol açar. Agresif bir davranış bozukluğu; anaokulu ve okul öncesinde kurallara karşı gelme, sınır kabul etmeme, otorite kabul etmeme ve öfke patlamalarıyla ve yaşıtlarıyla anlaşamama şeklinde kendini gösterir.


En sık görülen davranış bozuklukları; hırçınlık, sinirlilik, saldırganlık, inatçılık, yalan söyleme, tırnak yeme, saç koparma, alt ıslatma ve dışkı kaçırma, yeme bozukluğu, karşı gelme, uyku bozukluğu, konuşma bozukluğu, çalma, küfürlü konuşma gibi davranışlardır.Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu


Karşıt olma karşı gelme bozukluğu çocuk ve ergenlerde görülen bir çeşit davranış bozukluğudur. Bu davranış bozukluğunun temel özellikleri kurallara uymayı reddetme, aileye karşı gelme, tartışmacı tutum ve inatçılıktır. Bu tür davranışlar gelişimsel olarak özellikle ergenlik döneminde görülebilmesine karşın, davranış bozukluğu olarak değerlendirilmesi için bu tür davranışların uzun süredir devam ediyor olması ve kişinin günlük hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor olması gerekir. Karşıt olma karşı gelme bozukluğunun okul çağı çocuklarında görülme sıklığı yaklaşık % 16-22 oranındadır.

Karşıt olma karşı gelme bozukluğu tanı kriterleri aşağıdaki gibidir;

  • · Sık sık hiddetlenir(huysuzlaşır),

  • · Sık sık büyükleriyle tartışmaya girer,

  • · Büyüklerinin isteklerine ya da kurallarına uymaya çoğu zaman etkin bir biçimde karşı gelir ya da bunları reddeder,

  • · Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdıran şeyler yapar,

  • · Kendi yaramazlıkları için çoğu zaman başkalarını suçlar,

  • · Çoğu zaman alıngandır, çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır,

  • · Çoğu zaman içerlemiş, kırgın ve güceniktir,

  • · Çoğu zaman kincidir ve intikam almak ister.


Tanı koyulabilmesi için bu kriterlerden dördünün (ya da daha fazlasının) en az altı ay sürmesi gerekir.

Karşıt olma karşı gelme bozukluğunun aile tutumları ve aile ortamıyla yakından ilgili olduğu söylenebili