top of page

ÇALIŞMA ALANLARI

Kognitif Davranışsal Terapi Metotları
Algı Geliştirme Metotları
Odaklanmayı Kanalize Etme Metotları
İnce / Kalın Motor Beceri Geliştirme Metotları
Olumsuzlukla Başa Çıkma Metotları
Neden-Sonuç İlişkisi Geliştirme Metotları
Konuşma Becerisi Geliştirme Metotları
Öfke Kontrolü / Çözüm Bulma Metotları
Üstün Zekalı Çocuklar Adaptasyon Metotları
Tuvalet Alışkanlığı
Ergenlik Sendromu
bottom of page