top of page

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

Otizm çok kompleks olmakla beraber nörolojik bir gelişim bozukluğudur.

Bu  durum çocuğun algılamasında ve bilgiyi aktarmasında bozukluğa yol açar.

Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar önemli sosyal, iletişimsel ve davranışsal problemlere neden olur. Bu problemleri yaşayan çocukların erken ve doğru tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gereklidir.

 • Bebeklikten itibaren tekrarlayan eylemlerde belirgin anormallikler

Otizm ilk kez 1943 yılında Leo Kramer tarafından tanımlanmış olup yaygınlık oranı on binde 2-5 arasındadır.

Yaygın gelişimsel bozukluklar, ICD102 e göre şu şekilde sınıflandırılmıştır:

 • Çocukluk Otizmi

 • Atipik Otizm 

 • Ret Sendromu

 • Diğer Çocukluk Dezintegratif Bozukluk

 • Zeka Geriliği ve Stereotipik Hareketlerle İlgili Aşırı Aktif Bozukluk

 • Asperger Sendromu

 • Diğer Gelişimsel Bozukluklar

Otistik çocuklar, üçlü bozukluk ile simgelenmektedir. Üçlü bozukluk ile kastedilen sosyal, dilsel ve davranışsal gelişiminde yaşanan sıkıntılardır. Sosyal gelişimde yaşanan anormallikler ilk kez bebeklikte görülmeye başlar ve bunlardan bazıları şöyledir:

 • Göz göze gelme problemi

 • Sosyal ve duygusal jest kullanımı yokluğu

 • Karşılıklı sosyal ilişki yokluğu

 • Bağlanma problemi (ebeveyni güvenli olarak kullanma yetersizliği)

 • Akran ve arkadaş ilişkilerine az ilgi

 • Empati eksikliği

 • Diğerleriyle gurur yada zevk gibi olumlu duyguları paylaşımda eksiklik

Otistik çocuklarda dil gelişimi genellikle gecikmelidir ve otistik çocukların dili, çeşitli pragmatik anormallikler olan;

 • Zamiri tersine çevirme: "Ben" zamiri yerine "Sen" zamirini kullanma

 • Ekolali: Anlamsız sözleri üst üste tekrarlama

 • Neolojizm; Değişik sözcükler uydurma

 • Kişiye özgü konuşma ile karakterize edilir.

Otizm, üç yaştan önce kendini göstermeye başlar. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Farklı terapi yöntemleriyle bir bütünlük içinde çalışılmalıdır. ​

 

“Montessori Otizm Terapi Yöntemi” ve hümanistik psikoloji yöntemleri bilimsel açıdan en olumlu netice veren metotlardır.​

Türkiye’de uygulanan klasik metotlar otizmi kırmaya yeterli değildir. Entegre olarak kullanılan tüm branş ve metotlar otizmin tedavi sürecinde daha efektif sonuçlar vermektedir. ​

bottom of page