top of page

OYUNLA ÇALIŞMA

Oyunla çalışma nedir?

Oyunla çalışma, psikoterapinin bir formudur. Çocuğun gelişim durumunu tespit eder, bilişsel fırsatlar yaratır. Yaşadıklarını uygulayabilmeye yönlendirir ve yeni alanlarda öğrenme becerisini geliştirir. 

Çocuklar için korkularını ve öfkelerini kelimeye dökmek zordur. Hissettikleri yetişkinlerin kullandığı kelimelerle ifade edilemez. Bu nedenle, duygularını ifade edebilmenin en iyi yolu oyunla çalışmadır. Bu çalışma ile, çocuklar için sorun olan konuların tespiti sağlanır ve yine aynı şekilde bu sorunların giderilmesine çalışılır. Bu süreçte hayal kahramanları, hayali oyunlar araç olarak kullanılır. 

Çocuklar oyun oynarken farklı fırsatlar yaratmayı, sorunları gidermeyi ve korkularıyla başa çıkmayı öğrenirler.

Oyun, çocuğun korunma içinde olduğu bir alandır ve bu alan içerisinde çocuğun davranışları sorgulanmaz.

 

  Hangi amaçla kullanılır?

 • Özgüvenin artırılması

 • Kaygının azaltılması

 • Agresif davranışların giderilmesi

 • Motivasyon düşüklüğünün giderilmesi

 • Konsantrasyon ve odaklanma sorununun giderilmesi

 • Dikkat dağınıklığının giderilmesi

 • Travma

 • Kaza / İstismar

 • Yakın kişinin kaybı

 • Boşanma

 • Aile içi sorunlar

 • Duygusal ve sosyal gelişim bozuklukları

 • Yaygın gelişimsel bozukluklar

bottom of page