Çocuk istismarı ve ebeveynlerin üzerine düşenler


( www.anneyizanne.com sitesinde yayınlanan yazımdır. )

Günümüzde çocuğa karşı yapılan ve onlara fiziksel, cinsel, ruhsal ya da sosyal açıdan zarar veren davranışların arttığı gözlemlenmektedir. Çocuk istismarı ile ilgili ebeveynlere düşen görev bu konuda bilinçlenerek önlemler almaktır.

Çocuk istismarı, çocuklara ve gençlere yönelik şiddet olarak adlandırılır. Fiziksel ve ruhsal olarak gerçekleşebilen bu şiddet çok ağır bir suç olmakla beraber çocuğun ve gencin tüm kişisel haklarını çiğneyen bir şiddet türüdür. Çocuk istismarı dört alana kategorize edilir.

Çocuk İstismarı Türleri
  • Fiziksel istismar: Fiziksel olarak şiddet uygulanması yoluyla oluşur.

  • Psikolojik istismar: Duygusal ve psikolojik olarak baskılama yoluyla oluşur.

  • Bakım istismarı: Fiziksel ve duygusal ihtiyaçların giderilmemesi yoluyla oluşur.

  • Cinsel istismar: Yetişkinin, otorite ve gücünü kullanarak, karşıdaki kız veya erkek çocuğun güvenini ve bağımlılığını kullanmak suretiyle kendini cinsel olarak tatmin etmesi şeklinde oluşur.

İstismar Nerede Başlar?
  • Kendi tatmini için erkek veya kız çocuğuna dokunmak yada kendine dokundurmak

  • Erkek ya da kız çocuğunu çıplak olarak izlemeye veya izletmeye zorlamak

  • Erkek veya kız çocuğuna pornografik içerikler göstermek veya pornografiye zorlamak

  • Cinsel organını bir erkek veya kız çocuğuna sürtmek

  • Erkek veya kız çocuğunu anal/oral şekilde cinsel tatmine zorlamak

  • Cinsel istismarı saklamaya zorlamak