top of page

(S)ELEKTİF MUTİZM 

(GECİKMİŞ DİL&KONUŞMA)

Mutizm, konuşma ve iletişime geçme bozukluğudur. (S)elektif mutistik çocuklar konuşma yeteneğine sahiptirler ama bunu belirli ortamlarda, belirli kişilere karşı sergileme yeteneğini gösteremezler. Daha çok jest ve mimiklerle, el kol hareketleriyle ve yazılı olarak iletişim kurarlar.

Çocuğunuzun suskunluğunu size karşı yapılmıs kişisel bir hareket olarak asla görmeyin. Bunu aktif normal bir davranış olarak kabul edin. Mutistik kişi suskunluğunun farkında olmayabilir. Yani konuşmadığının bilincinde değildir. Asla konuşmaya veya cevap vermeye zorlamayın. Cevap vermekte başarızlık deneyimini zaten yeteri kadar yaşarlar. Her zorlama çocukta daha fazla baskı oluşturur ve bir sonraki konuşmaya dair büyük korkular ortaya çıkarır.

Erken yaşlarda kendini gösterir ve farklı dereceleri vardır.

Çoğunlukla sosyal fobiyi de beraberinde getirir.

Birçok metodun birleşimiyle çocuğun sosyal çevreye entegre olması sağlanır.

Sosyal pedagoji ve konuşma üzerine kurulan metotlar yüksek oranda başarı göstermektedir.

bottom of page