top of page

ÖĞRENME VE DİKKAT BOZUKLUĞU

ICD-10 sınıflandırma sistemleri, spesifik öğrenme bozukluklarını, entelektüel yetersizlik, spesifik dil gecikmesi ve travmatik beyin hasarı ile ilgili edinilmiş öğrenme problemlerinden ayırmıştır. Her iki sistem de okuma, heceleme ve aritmetik konularındaki beceri bozukluklarını referans alarak spesifik eğitimsel engellerle ilgili alt sınıflandırmalar sunmuştur.

Öğrenme ve dikkat bozukluğu okul döneminde çok yaygın olan bir bozukluktur. Rastlanma oranı %4 - %8 arasındadır.

Pedagojik psikoloji alanında en eski ve teşhisi en zor bozukluklardan birisidir. İngiliz ve Alman bilim kaynaklarında yoğun olarak tartışılan bir alandır. Farklı teşhis edilmesi ve doğruluk sapması göstermesi durumu zorlaştırmaktadır. Birçok farklı metot uygulanmaktadır.

Öğrencinin başarısında normalin dışına çıkma ve okulun istediği başarı oranını yakalayamama durumu ortaya çıkıyorsa ve bu durum sosyal etkileşimini, davranışını, kişiliğini etkiliyorsa bir bozukluk olarak kategorize edilebilir.

F81.0 Spesifik okuma bozukluğu

F81.1 Spesifik heceleme bozuklukları

F81.2 Spesifik aritmetik beceri bozukluğu

F81.3 Skolastik becerilerde karma tip bozukluk

bottom of page