top of page

 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU  (DEHB)

"Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)" , "Dikkat Eksikliği Bozukluğu" , "Hiperkinetik Bozukluk"  ; hiperkinezi ve minimal beyin işlevsizliği, aşırı aktivite, dürtüsellik ve dikkati sürdürmekteki zorluklarla karakterize edilen sendrom için kullanılan bazı terimlerdir.

Bu bozukluk, okuldaki akademik başarızılığın sebeplerinden biri olurken, dürtüsellik ve saldırganlık ise uygun arkadaşlık ilişkileri kurup devam ettirebilmede sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir.

DEHB üçe ayrılır:

  •  Aşırı dikkat eksikliği ve konsantre olma zorluğu​

  •  Dalıp gitme ​

  •  Aşırı impulsivite​

Bu semptomlar ayrı ayrı ve farklı yoğunluklarda görülebilmektedir.​​

DEHB'nin bir hastalık olarak değerlendirilmesi ile ilgili tartışmalar Almanya’da halen devam etmektedir. ​

Uygulanacak metotlar her çocuğun gösterdiği semptomların farklılığına göredir ve hedef semptomları tamamen yok etmektir.​

​Bunu yaparken ilaç kullanımı da bir yöntem olmakla beraber uygunsuzdur. ​​

İlaçlı tedavi kısa vadede olumlu neticeler veriyor olsa dahi çocukların gelişimsel süreçlerinde olumsuz yan etkilere sebep olmaktadır. pedagog

bottom of page